Co je to autismus?

Autismus neboli porucha autistického spektra jsou slova, která kolem sebe slýcháme poměrně často. Tušíme, že se jedná o diagnózu. Víme ale, co znamená doopravdy? 

Autismus je vrozená diagnóza, která zasahuje hlavně oblast chování a komunikace.  Lidé s autismem vidí a chápou svět jinak. Univerzální příklad takového člověka ale neexistuje, protože pro tuto poruchu je typické spektrum se dvěma krajními póly. Na jedné straně stojí lidé s těžší formou autismu, kteří potřebují velkou pomoc a podporu od druhých a jejich chování je velmi náročné na péči, objevuje se u nich agresivita, odlišně komunikují a mívají přidruženou mentální retardaci. Na druhé straně stojí lidé s lehčí formou autismu, kteří mohou mít jen mírně narušenou schopnost komunikace, méně empatie, lehké nedostatky v sociální interakci, ale mohou žít běžný život jako jejich vrstevníci. Naopak v některých oblastech vynikají a převyšují ostatní. A pak je bublina lidí, kteří jsou na škále někde mezi, a jejich projevy autismu jsou individuální a různorodé.

Autismus je tu s námi. Berme tuto odlišnost a jinakost jako příležitost k toleranci a porozumění.

Náš projekt bude pomáhat lidem s těžší formou autismu a jejich rodinám. Cílem je zkvalitňování životů lidí, což vnímáme jako celospolečneskou odpovědnost. 

Slova rodin dětí a dospělých s autismem si můžete přečíst ZDE

Pomozte nám postavit nový domov pro lidi s autismem.

Diakonie v číslech

Chceme postavit 0 důstojný domov pro autisty
Rozpočet na stavbu je 0 milionů Kč
Chybí nám 0 milionů Kč
Už teď se staráme o 0 klientů ročně