O Diakonii Praha

Diakonie Praha je nezisková organizace patřící do celorepublikové diakonické sítě. Podporuje děti a dospělé s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce podobný běžnému životu svých vrstevníků. Diakonie Praha je tu pro lidi s postižením a jejich rodiny už od roku 1990 a poskytuje sociální služby.

Diakonie ČCE – středisko Praha je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR pod zn. 9-291/2003-15222. Používá kromě svého oficiálního názvu, v plném znění, rovněž zkrácený „obchodní“ název Diakonie Praha, a to zejména v komunikaci s veřejností a donátory.

Posláním naší organizace je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na základě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou a poskytujeme prostor ke sdílení každodenních maličkostí, úspěchů a radostí. 

Naším cílem je poskytovat lidem s postižením kvalitní a profesionální služby s lidským přesahem. Zároveň také chceme přinést ulehčení jejich rodinám a blízkým. Společně se snažíme najít balanc, zlepšovat životy lidí a pomáhat společnosti. 

Poskytované služby:

Denní stacionář 2x, Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Sociálně terapeutická dílna, Centrum denních služeb, Raná péče

Chystané služby:

Domov se zvláštním režimem pro osoby s autismem (otevření leden 2023)

Vedení střediska:

Ředitelka: Andrea Vachtlová DiS.

Správní rada: Andrea Vachtlová DiS. (předsedkyně), Mgr. Jakub Suchel, Andrea Bílková

Dozorčí rada: Martin Řeháček (předseda), Josef Provazník (místopředseda), Radka Jahodová, Zdeňka Brunnerová, Hana Janečková,  Petra Innemanová, Vladimír Kněžek, Jan Petříček

www.diakonie-praha.cz

Facebook @diakoniepraha

Instagram @diakoniepraha

Výroční zpráva Diakonie Praha za rok 2020 k náhledu a ke stažení ZDE.

Diakonie Praha

 

O Diakonii ČCE aneb kdo je náš zřizovatel

Zřizovatelem Diakonie Praha je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické (Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město) založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání a dalších obecně prospěšných služeb. Diakonie ČCE je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb a jedničkou ve speciálním školství, působí prostřednictvím svých středisek po celé České republice. 

Pomozte nám postavit nový domov pro lidi s autismem.

Diakonie v číslech

Chceme postavit 0 důstojný domov pro autisty
Rozpočet na stavbu je 0 milionů Kč
Chybí nám 0 milionů Kč
Už teď se staráme o 0 klientů ročně