Záštity projektu

22. ledna 2022

Záštitu nad naším projektem nového domova převzali pan Pavel Pokorný, synodní senior Českobratrské církve evangelické a paní Milena Johnová, zastupitelka a radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví hl. m. Prahy. Níže si můžete přečíst jejich slova...

Záštity projektu
22. ledna 2022 - Záštity projektu

"Jsem moc ráda, že projekt Diakonie úspěšně pokračuje a Pražanům s autismem, kteří potřebují intenzivní péči, nabídne své služby v roce 2023. V hlavním městě historicky chybí téměř jakékoliv komunitní služby pro tuto cílovou skupinu, v posledních třech letech se proto ze své pozice radní intenzivně věnuji nápravě. Záměr Diakonie postavit nový domov pro lidi s autismem podporuji od roku 2019, kdy Magistrát vyhodnotil projekt jako velmi kvalitní a podařilo se zařadit jej do celoměstské sítě sociálních služeb. O rok později jsme jako hlavní město měli zase možnost posunout projekt o krok dál díky majetkové úpravě potřebné pro zahájení stavby. V současné době připravujeme financování budoucí sociální služby. Domov Diakonie bude patřit mezi první služby, které se otevírají obyvatelům hlavního města, kteří pro život s autismem potřebují speciální prostředí a museli by jinak hledat zařízení mimo Prahu, daleko od svých rodin a známých." 

Milena Johnová

Milena Johnová

 

 

 

 

 

 

 

"Autismus postihuje celé rodiny, často zasahuje i jejich vztahy s přáteli a sousedy. Mám tu naději, že právě diakonické zařízení evangelické církve dokáže vnímat i tyto souvislosti a účinně pomáhat. Přeji vám, aby se podařilo nejen získat prostředky na projekt, ale především vybudovat skutečný D(d)omov."

Pavel Pokorný

Pavel Pokorný

 

Pomozte nám postavit nový domov pro lidi s autismem.

Diakonie v číslech

Chceme postavit 0 důstojný domov pro autisty
Rozpočet na stavbu je 0 milionů Kč
Chybí nám 0 milionů Kč
Už teď se staráme o 0 klientů ročně